Thơ  

Lục Bát Mẹ

Mai Hà UyênLục bát mẹ

Những câu lục bát ngày xưa
Mẹ ngồi mẹ hát gió lùa năm canh
Ru cho chiếc lá rất xanh
Ru cho cái vỡ lại lành, vẹn nguyên
Những câu ca buổi đầu tiên
Dạy con biết đứng thẳng lên làm người.

À ơi, lục bát một đời
Mỏi mòn mẹ hát bên trời xa xăm
Ru con trăng biết tròn rằm
Ru hoa cải nhớ rau răm mà về.

Con từ câu hát con đi
Lớn thì có lớn, khôn thì chẳng khôn
Nhiều khi gối mỏi chân chồn
Một mình nhớ mẹ, lòng buồn rưng rưng.

Chợt thương lục bát vô cùng
Thương đời mẹ những gian truân tháng ngày…


Mai Hà Uyên

  


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,741
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (2/1/2009)
Người gửi: KhieuLong
Người sửa: Phù Dung;