Thơ  

Lạ Lùng

Nguyên Nhân

 
Lạ lùng
 
Trưa ra sau bến đứng nhìn
Thấy trời nắng nổi, thấy thinh không đầy
Thấy ngày lộng lẫy, thấy mây
Thấy chim én lượn một bầy ngoài sông


Thấy sao trời đất tưng bừng
Cũng may trong đó… lạ lùng… có ta


Nguyên Nhân


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,354
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (3/1/2009)
Người gửi: