Thơ  

Mộng dậy

Nguyên Nhân


tưởng
 
Mộng dậy
 
 
Đêm khua mộng dậy mơ màng
Trăng rơi từng mảnh chợt vàng cả sân
 
Người về bước lặng tiếng chân
Mấy mươi năm bụi phong trần chửa phai
 
Ta qua nửa khoảng tình dài
Trong tay đời đã một mai mấy lần
 
Đêm khua trăng rụng đầy sân
Nghiêng vai mộng dậy ân cần réo kêu
 
Lòng nghe xao lãng đã nhiều


Nguyên Nhân
 
 


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,007
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (3/1/2009)
Người gửi: