Thơ Tình Người

Hạnh Ngộ

Không Quán

         Hạnh Ngộ
Đời ta cùng nỗi đoạn trường
Qua cầu mới biết nợ trần, trần ai
"Tuỳ duyên" hạnh ngộ hôm nay...
Sắc không, không sắc, chẳng phai tấm lòng...

                                                        KQ


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,413
Nguồn:
Đăng bởi: Nghi_Lâm (5/9/2009)
Người gửi: Không Quán