Thơ Tình Người

Chờ Xuân

Lê Đình Viễn Lan

                  
CHỜ XUÂN.
 
Bao giờ tàn cuộc phong ba.
Thì ta vui Tết vui nhà mừng Xuân.
Đang cơn máu lửa xoay vần.
Tiệc vui lễ hội càng thân đọa đầy.
 
Thịt xương máu lệ ai đây?
Cho say bàn tiệc cho đầy dạ không.
Vui sao hỡi kẻ có lòng?
Cười ta khóc chúng chỉ chung một giờ.
 
Chút thân bé nhỏ bơ vơ.
Dưới tay người đã bên bờ tử sinh.
Cổ nhân đức cả hiếu sinh.
Hay chi ỷ sức thông minh để rồi.
 
Thẳng tay tàn sát làm vui.
Rượu say máu thịt ngậm ngùi thương đau.
Mệnh chung ai chẳng kêu cầu.
Thịt xương nào cũng biết đau xót mà..
 
Phải đâu chỉ có người ta.
Mới nên con cái, mẹ cha,vợ chồng.
Chúng sinh chung một tổ tông.
Trong vòng Đạo lớn thảy đồng Nhất nguyên.
 
Hoá thân, hoá tướng tùy duyên.
Bên trong Phật Tánh vẹn tuyền như nhau. 


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,979
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng