Thơ  

cuối thu rồi ?

thangtram

cuối thu rồi ?treo cổ mùa thu
vừng trăng khóc ngất
đời mòn bẩn chật
một lòng suối khô


trời đất hoá rồ
dựng thành đào lũy
tàn binh kiệt quệ
ta chào em . đi


chiếc lá kiêu kỳ
tịnh . không rụng được
mùa thu bạc nhược
lui về núi non


khiếp . trái đất tròn
lòng ta méo mó
em về nghiêng ngó
bật cười mà qua


thoắt gần thoắt xa
thoắt trẻ thoắt già
thoắt yêu thoắt hận
thoắt người thoắt macuôc thương dối già
ngộp mùa thu cuối
chào nhau rã rượi
đoạn trường...
cũng vui 

đứt đầu
cũng chơi
Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,852
Nguồn: PRĐT
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/29/2009)
Người gửi: thangtram