Thơ  

Lụa Vàng - Bài Họa

thuyền nhân


quote:

giữ nắng vàng
thả bay vào núi cho tan sương sầu

 
mang mang hồn cỏ tim dâu
nắng vàng hiu hắt gọi mầu tang thương
núi cô độc giấc vô thuờng
rừng trơ trụi lá sương vưong giọt sầu
cỗ xe mầu nhiệm khuất đâu?
ai còn ngóng mãi giang đầu bơ vơ
nắng vàng tìm mãi trong mơ
lụa vàng mỏng mảnh sợi tơ đã chùng
 
 
.
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,462
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/13/2009)
Người gửi: thuyền nhân