Thơ  

Lụa Vàng - Bài Xương

Trần Đại


Lụa Vàng

rừng mênh mông
núi chập chùng
tên anh
ai gọi
một vùng luyến thương
hồ mênh mang
nắng lụa vàng
tên em
anh gọi
âm vang vào lòng
em ở thành đô
quên hạ cũ ?
lên rừng
anh nhớ những mùa thu
có những chiều mơ sương khói phủ
chờ xe mầu nhiệm chở em sang
em yêu !
còn giữ nắng vàng
thả bay vào núi cho tan sương sầu


.

Trần Đại


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,589
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/13/2009)
Người gửi: dinhlang