Thơ  

Má!

Phù Dung

 
!

Có một lần - anh gọi em bằng "má"
Nghe buồn cười như con cá đánh đu
Em quay tít dưới vòm cây xù lá
Nắc nẻ hờn - con cá chạm đáy lu...
 
Có gì đâu - tại thương - nên mới tế
Hầm hừ nhau - bóng xế - phải biết thân
Dăm ba cốc ngỡ trèo ngôi thiên tuế
Nghểnh hồn mơ vạn tuế thỏa chữ sân...
 
Anh hư thế bảo sao em không "mắng"
Má gì em - nếu má - chẳng mắng đâu
Cứ vài roi quất bét cái đít mâu
Thiên tuế mếu cũng đành danh xưng đắng...
 
Ai chả muốn
Má đào
Khoe hoa nắng...

Phù


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,169
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/28/2009)
Người gửi: PhuDung