Thơ  

Solitude 3

meowmeow

30th
 
Một ngày rồi sẽ như mọi ngày .
Người vui cứ vui .
Người buồn cứ buồn .
Vui/buồn xôn xao theo ngày đi .
 
Tôi định tôi sẽ khóc .
Đã lâu tôi không khóc .
Nước mắt chừng như phải là một ân sủng dành riêng cho sự giải thoát .
Thoát khỏi mọi niềm vui .
Thoát khỏi mọi nỗi buồn .
Thoát . Chỉ thế .
Để cuộc đời trôi .
Lặng lẽ .
Khép lại một mùa thu .


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 7,369
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/21/2011)
Người gửi: meowmeow