Thơ  

Solitude 4

meowmeow

 
"Nước mắt rơi còn mặt đất ướt
Thuyền tình xuôi có chốn nào không?"
 
Dòng sông đó xuôi về biển cả
Mảnh tình xưa theo bọt sóng tan
Mặt đất ướt một đời buông thả
Nước mắt rơi muôn thuở lênh loang
 
Gọi nhau
trên những điêu tàn
Tìm nhau
trên những muộn màng
đổi thay
Phượng hoàng
đã khỏa đườngbay...


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 7,396
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/24/2011)
Người gửi: meowmeow