Thơ  

Re:Một góc thăng trầm

thangtram

phố 

 lơ láo buồn thiu cuối phố . dòm 
 hết ngày . trời rụng miếng hoàng hôn 
 mốt mai rêu rác xanh thềm cũ 
 có giấu giùm ta . những mảng hồn 

 rì rẩm . đầy tai nghe gió thổi 
 tiếng chì . tiếng bấc . tiếng ... bâng quơ 
 ngày trôi tuột xuống miền hư huyễn 
 đêm . còn dặt dẹo đẩu đâu . chờ ...


Số Lần Chấm:  
87

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 11,248
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/27/2011)
Người gửi: thangtram