Thơ (Chưa Xếp Loại)

Giữa đường

Nguyễn Bính

đường rừng sỏi đỏ như son,
Xa hàng một cổ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán nầy, mai xuôi


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,278
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NhaTrang
Người sửa: NhaTrang 8/13/2001 11:33:26 PM