Thơ (Chưa Xếp Loại)

Tôi khách đa tình ...

Cành Cong

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
Nghĩa là tiền kiếp đã nợ nần
Có khi ... Tôi : gã xây hồ nguyệt
Một thuở vay Em ... nợ rửa chân

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
Hương hồng mời bước vùng thâm tâm
nên nghe ngờ ngợ khi ngang mặt,
quay lưng đuôi mắt liếc ngầm ngầm

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
Vườn Em hoa ngủ đợi mùa xuân
Bên rào Tôi viết thơ lên lá
Thương nghê ! có đóa nở ngại ngần

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
Hồn quen hời hợt bỗng ân cần
Sợ hoang hương thở Em trong gió
Máu Tôi luân chuyển cứ chậm dần

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
Nửa bước xa kéo ba bước gần
Em chối không yêu, Tôi cũng chối !
nhưng thề ... sợ lỗi với thánh thần

Tôi khách đa tình, Em giai nhân
thì sao có thể ... không lần ... yêu nhau

CC.
Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,363
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Phượng Các
Người sửa: chinrom 12/19/2001 2:54:14 PM