Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đêm Vui

Cành Cong

Ta đi thu tiễn trăng buồn khóc
Ta về đông đón tuyết mừng bay
Bóng với Ta tên là Cô độc
Rộng đất trời thiếu một vòng tay

Ta cám ơn Người cho chút say
Rót hồn cho chén tri âm đầy
Hai cành * tay nhỏ ngây thơ lắm
Có đổi với Ta vùng trời mây

... À ơi ... một giấc mơ ngày
Mơ ngày đừng tỉnh cho đầy mộng đêm
Mộng đêm viễn khách hồn mềm
Hồn mềm trong tiếng thơ êm đón mừng
Đóng mừng giọng vỡ, mắt rưng
Mắt rưng lòng động Ta ngừng nhịp tim
Nhịp tim mất Ta chẳng tìm
Chẳng tìm vì biết là điềm ...
..... đau tim !

:-))))) Đêm vui


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,769
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: chinrom 4/6/2002 10:09:25 PM