Thơ (Chưa Xếp Loại)

Thư hối

Nguyên Phong

Thư viết gửi em rồi
Ngẫm mình như hơi quá
Nghĩ lại hối mà thương
Biết em còn ngổn ngang buồn, anh đau

Cùng nhau giữa biển
Chung mấy niềm riêng ?
Ngập ngừng
Em không dám lên thuyền
Bởi sợ điều dâu bể
Hay vẫn ưu phiền
Sáng tối tương lai ?
E còn nhiều lối chông gai
Đoạn trường lo nỗi đường dài mà kinh *

Thôi thì
trái khúc oan tình
Thương người đặt xuống, thương mình quên đi
Ngoài tai những tiếng thị phi
Đồng lòng phu phụ
sá gì biển Đông


*Nguyễn Du:
"Đường xa nghĩ nỗi đoạn trường mà kinh"


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,690
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NP
Người sửa: catnhu 11/26/2001 7:35:08 PM