Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chờ ...

SC

Một bình
rượu ấm chờ trăng
Bên cành hoa trắng
hương dâng dịu dàng
Phong trần tẩm
lạnh hơi sương
Ngồi mơ một chút
yêu thương vào đời ...


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,146
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: EG
Người sửa: catnhu 11/30/2001 5:43:56 PM