Thơ (Chưa Xếp Loại)

Tôi tìm ??

Vũ Ngọc Long

Tôi vẽ màu tim
Màu tim sao tím ?
Trái tim khô cằn
Sỏi đá trong tim
Tim nào không tím !

Tôi vớt mặt trăng
Trăng chìm đáy nước
Tôi tìm mặt trời
Trời lẩn trong mây
Tôi đi tìm ... tôi
Trong vũng sa lầy !
Và tôi tan vỡ !


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,689
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Phượng Các; catnhu 1/9/2002 2:41:03 PM