Thơ (Chưa Xếp Loại)

Dĩ Hòa Vi Quý

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,399
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: DCT
Người sửa: Bong Lai 4/7/2002 7:53:35 PM