Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ðêm Lục Tỉnh

Bùi Giáng

Những điều trông thấy mà ra
Chiêm bao nghi hoặc hằng nga trên trời
Buồn như chết ở giữa đời
Từng dêm lục tỉnh xa vời từng đêm
Gặp ông Khổng Tử bên thềm
Gặp bà Khổng Tử trang nghiêm nụ cười.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,158
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: GM
Người sửa: BongLai 4/12/2002 8:49:53 PM