Thơ (Chưa Xếp Loại)

Giữ Lại

Duyên Anh


Cho anh nguyên vẹn cô đơn
Để không nghe nữa suối buồn giấc mê
Cho anh nguyên vẹn não nề
Để không nghe nữa bốn bề mù sương
Cho anh nguyên vẹn đau thương
Để không nghe nữa cuối đường oan khiên
Cho anh nguyên vẹn ưu phiền
Để không nghe nữa bão điên quanh mình
Cho anh nguyên vẹn nhục hình
Để không nghe nữa chông chênh nỗi đời

Cho anh tất cả em ơi
Chỉ riêng giữ lại cuộc chơi xế chiều

(1987)


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,322
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: langbian
Người sửa: catnhu 6/13/2002 8:38:47 AM