Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đoàn kết

Hà Huyền Chi

Mỗi năm mời họp đôi lần
Chiếu trên chiếu dưới cứ lần lần thưa
Con Hồng cháu Lạc buồn chưa
Ba cây chụm lại vẫn thừa ... hai cây.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,554
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: langbian
Người sửa: BongLai 6/16/2002 5:59:07 PM