Thơ (Chưa Xếp Loại)

ta tìm giửa cuộc đời vô tận

Vỹ Nhi

đời dối cho ta tình trọn vẹn
ta tìm chỉ bắt được hư vô
đời hứa cho ta toại ước mơ
ta chờ chỉ thấy đời không bến

mõi mòn ta tìm người hôm ấy
đau thương ta lạc giữa biển sầu
thời gian trôi một giòng vô tận
ta theo bằng hy vọng miên mang

ta tìm ai chờ ta cuối phố
ta tìm mây chờ ta cuối trời
ta tìm người, tìm mây ta tới
có ngờ - đất chờ ta cuối đời
- lặng im không nói -

đất dưới chân
...chờ ta cuối đời...
lặng im không nói ....

09.07.2002Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,750
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: CaNgo 7/18/2002 7:13:31 AM