Thơ (Chưa Xếp Loại)

Mông Nặng

Idlehouse

Anh ơi em ôm mông nặng
ngồi hoài trong cõi hư vô
tình em xe tăng nặng, nợ
duyên anh kiếp trước đến giờ

yêu anh dù anh yêu sắc
vai còm sức lực hư hao
mắt mơ huyền nhìn em mỉm
cười, em ưng hỏi má đào

anh ơi! răng em vô hỏi
anh nhìn có thấy vô duyên?
có hư xuân thì con gái
tê răng mười sáu răm huyền?

rồi đêm tóc em xoa ngã
anh xờ em thấy mượt không?
có làm anh mơ đến suối ?
quyện anh nên nghĩa vợ chồng....

............................................................

mộng, tặng, yếu, mờ, ửng, vổ, trăng, rằm, xoã, xem....


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,528
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Tada
Người sửa: catnhu 7/11/2002 2:11:04 PM