Thơ (Chưa Xếp Loại)

Sơn tinh

Nghiêu Minh

Đưa em dạo khắp đầu non
Thấy mây che nắng hãy còn mù sương
Đêm qua trời giận mưa tuôn
đôi hài em bỏ trên đường hoa nghiêng
Trăng theo em khắp cao nguyên
Gởi lời chào lại dưới triền thổ châu


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,508
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: đct
Người sửa: noname 7/25/2002 2:00:50 PM