Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chiều Viếng Mộ

Miên DuChiều vắng nghĩa trang viếng mộ người
Bâng khuâng giọt lệ nhớ đầy vơi
Ngày xưa hạnh phúc cùng song bước
Ai hứa cùng đi hết cuộc đờị?!

Thôi thế người về nơi lạc cảnh
Đường trần một bóng kẻ đơn côi
Người theo cát bụi, ai thương tiếc!?
Kẻ vướng tình đời vẫn lệ rơi!

(CA 08/06/02)


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,522
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: chinrom 4/3/2003 2:48:36 AM