Thơ  

Những Con Ðường Ven Biển

Đỗ Trung Quân

Xin cám ơn những con đường ven biển
Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi...
Anh làm núi đứng một đời chung thủy

Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình ào ạt
Dẫu đôi khi vì sóng - núi - hao - gầy..


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,466
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Trienchieu