Thơ (Chưa Xếp Loại)

Than Nợ

Nguyễn Khuyến

Quản chi công nợ có là bao !
Nay đã nên to đến thế nào ?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục năm chục bảy tính nhiêu sao ?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi
Vào cửa người sang ngửa mặt chào
Quyết chí phen này trang trải sạch
Cho đời rõ mặt cái thằng tao


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,527
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Hư Vô