Thơ (Chưa Xếp Loại)

Niềm Đau Gai Nhọn

Thái Thụy Vy

Theo huyền sử, có một loài chim chỉ hát có một lần trong đời, là lần lớn lên, rời tổ bay vút vào không gian, bay mãi cho đến khi nào gặp đúng gai nhọn, chim lao thẳng vào gai, để gai xuyên ngập vào tim, rỉ máu...Đó là lúc chim cất tiếng hát, tiếng hát thiên thần cao vút, thánh thót trong cơn hấp hối, để cống hiến cho đời, tiếng hát tuyệt vời, chỉ có được trong niềm đau vô tận...Khiến Thượng Đế cũng phải thương tâm, trái đất ngừng quay, và những kẻ yêu nhau ngậm ngùi cho tiếng hát được đánh đổi bằng cuộc sống... Trong câu chuyện nầy, còn niềm đau nào bằng chính niềm đau của loài gai nhọn, không một lựa chọn...
The Thorn Birds

Có một loài chim
Cay đắng nỗi niềm
Tiếng hát từ tim
Đau khổ đắm chìm

Có một loài gai
Rỉ máu thương hoài
Chim hỡi vì ai
Lao vút ra ngoài

Niềm đau gai lửa
Lời chim đã hứa
Tiếng hát cuối cùng
Tặng người tình chung

Tiếng kêu thống thiết
Lời tim tinh khiết
Giòng máu Đỗ Quyên
Thành suối cửu tuyền

Chim và gai lửa
Trải bao đời nữa
Ưu phiền có rửa?
Hay kết oan khiên?


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,164
Nguồn: Hồn Quê
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Cún