Thơ  

Buộc Áo Giữa Ðường

Trần Mộng Tú


Ở đây mưa trắng không gian
Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời
Gió về chẳng có định nơi
Thổi vào hoang tịch mảnh đời tha hương
Ở đây tình lạc trong sương
Nên em buộc áo giữa đường giữ anh.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,451
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi:
Người sửa: TVMT; Sài Gòn; Phượng Các 11/30/2003;