Thơ  

Ngửi Buồn

Quan Dương


Ngửi buồn như có mùi thiu
Anh mang ra hóng gió chiều ngồi phơi

Chiều hiu hiu.
Chiếc lá rơi
Đụng vào tiềm ức.
Buồn ơi thêm buồn

Còn nồng đây vết môi hôn
Xem như thiên cổ để còn tiễn nhau

Và này đây trái tim đau
Anh chôn vào đáy nghìn thu ngậm ngùi

Mai sau nếu có luân hồi
Nhớ tìm thăm chỗ anh ngồi buồn thiu.

Quan Dương 


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,088
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương
Người sửa: Hướng Dương;