Thơ  

Dấu Hỏi

Quan Dương


Sợ mưa rơi chạm mắt nàng
Tôi che môi phủ lên hàng mi cong

Hạt mưa
tuôn
chạy
lòng vòng

Trôi
từ đôi mắt
vào trong tim.

Lùa

Rợn hồn
Vọng
Động
Phố khuya

Mưa?
hay khoé mắt?
Em vừa ướt tôi?


Quan Dương


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,366
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương