Thơ  

Tiễn Biệt

Xuân Diệu

Anh yêu em như con mắt của đời
Anh tiễn em đến trước ga Hàng Cỏ;
Đến giờ rồi, em của tôi ra cửa,
Đôi ta giã từ ở giữa ngàn đôi .

Anh nhớ em trên suốt quảng đường dài;
Anh tưởng em đi, em dừng, em bước;
Ba lô nặng trĩu, còn túi đeo vai;
Anh tiếc không giúp đỡ gì em được .

Những người ye&u mến đâu muốn xa nhau
Nhưng vẫn cứ đi, lên đường, tiễn biệt ...
Nhiệm vụ thiêng liêng nghiêng chụm đôi đầu;
Và đôi trái tim nhìn nhau mãnh liệt .

Anh theo dõi từng cơn mưa trận gió
Trong hai ngày em tới đó hay chưa;
Gói thức an em ăn làm mấy bữa ?
Một ổ bánh mì, đôi qủa chanh đưa .

Lòng dạn lòng thắm mãi chớ phai .
Nghĩa dặn nghĩa năm dài vẫn đợi
Anh nhớ em dẫu canh tàn khắc vợi,
Anh yêu em như con mắt của đời.

17-9-1965


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,484
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: khietnghi