Thơ  

Khóc

Quan Dương


Chai rượu ngã chúi nhào vô đáy cốc
Dập tím bầm khuôn mặt gã đàn ông
Đáy cốc nhỏ chở lòng chai quá chật
Một giọt thừa tràn lên mắt rưng rưng

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,432
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương