Thơ  

Ngó Tôi Lạc Giữa Hồn Tôi Ngậm Ngùi ...

Mme Ngô


Tác Giả nhờ xóa.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,019
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Mme Ngo
Người sửa: Ngô Đồng; TVMT;