Thơ  

Mưa

Quan Dương


Mái nhà nằm úp giơ lưng
Hứng cơn mưa quất tưng bừng tiếng roi
Buồn tình mở cửa ra coi
Thấy mây đen cõng bầu trời lang thang

Ước gì tôi sợi mưa ngang
để em mưa dọc chận đàng cung nghinh
Ít ra không phải trân mình
Hứng làn mưa quất nín thinh chịu đòn

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,583
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương