Thơ  

Rửa Chén Rửa Em

Quan Dương

tặng Phạm Ngọc

Hắn hứa hoài rửa chén cho em
Còn ta đâu thèm ngu như hắn
Ta có rửa thì rửa em mới đáng
Rửa chén dơ tay thêm mang tiếng cù lần

Hắn hứa hoài nhưng có dám rửa chén không
Hay suông miệng như cá trê chui ống?
Ta không hứa nhưng khối tình đeo nặng
Một đời sầu kỳ cọ mãi không tan

Ta đã từng vác hồn xuống biển trèo non
Tìm đợi em hết quãng đời phiêu bạt
Em lạnh nhạt làm ngơ ngoãnh mặt
tin theo lời ghẹo nguyệt đẩy đưa kia

Hắn trời ban cao tay ấn hơn ta
Ta thua cuộc xước tim gần ứa máu
Ta biết than chi khi hắn là công tử
Còn ta đây chỉ là gã phong trần

Một trăm lần hắn hứa rửa chén cho em
Cả một trăm lần hắn hứa lèo hứa cuội
Còn ta gã si tình sao mà khổ nảo
Mơ được rửa em đổi chết thảm cam lòng

Ôi ta sợ ngày em theo hắn sang sông
Là ngày ta khóc thương người bạc phước

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,036
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương
Người sửa: Hướng Dương;