Thơ Lứa Đôi

Suối Lớn, Sông Dài

Hà Huyền Chi


Em dư nước mắt khóc đời
Anh thừa vết thẹo do người lén đâm
Em dư nhân hậu từ tâm
Anh thừa thất bại cuồng ngâm dối lòng

Em dư thành tín thủy chung
Anh thừa hoa bướm khi đông lúc đoài
Gây nhau thì đã gây hoài
Lại như suối lớn, sông dài có nhau


Số Lần Chấm:  
17

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,914
Nguồn: Hà Huyền Chi
Đăng bởi: JBlues ()
Người gửi: JBlues