Thơ  

Tạ Từ

Ngày Ấy Xa Nhau( tặng Vọng Âm )

Nằm trên thảm cỏ nhìn trời
Vọng Âm lời dế nghe đời lâng lâng
Dưới lưng dường có ai nâng
Êm êm dường có ai thầm rỉ tai
Đường cùng thảm cỏ hoà vui
Chợt buồn nên nghĩ ngày mai vô thường
Thân nằm trên cỏ âm thầm
Vọng âm lời dế ngàn lần đâu quên
Âm dương sấp đất ngửa trời
Mà gang tấc một kiếp người --- Vọng Âm


15/0/2004


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,478
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung ()
Người gửi: Ngày Ấy Xa Nhau