Thơ  

Đọc Sách

tu-thieu-thoi


Đọc sách người mình thường ít làm
Thích ngồi tán gãu chuyện ba xàm
Nhà văn thi sĩ sống lây lất
Quán sách tiệm in mong khách hàng
Nhật báo biếu không đầy dẫy phố
Nguyệt san miễn phí xếp bên đàng
Có tiền mua sách là xa xỉ
Chén tạc chén thù vui cả làng

TTT


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,089
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi