Thơ  

Cao Cơ

tu-thieu-thoi


Đi đầu vừa phất vừa hô to
Quyết chí dương cao một ngọn cờ
Khi xáp lá cà vội chẩu trước
Khi xong tàn cuộc tính đầu cơ
Một thời lạy lục kiếm bơ sữa
Giờ lại cúi đầu xin mít xơ
Quá khứ viết thành trang lịch sử
Người ta chán ngấy chuyện cao cờ

TTT


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,350
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi