Thơ  

Vô Tư

ĐôngThi

Ngày nay Lãnh Đạo Rất Vô Tư
Chẳng thiết Nên, và chẳng thiết Hư.
Nhắm mắt tin lời Mao Chủ Tịch
Cúi đầu... theo sách Ngạ la tư
Tiến nhanh, và mạnh... rồi Lùi lại
Tụt hậu, thua xa... vẫn Ráng chờ
Ông Mác, Ông Hồ... xin hiển thánh
Nhân dân...? Mặc mẹ! Cứ Vô tư!

(theo: Khoa Giáo Nguyễn Khoa Điềm)


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,193
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: ĐôngThi