Thơ  

Tình Sẽ Tròn Như Giếng Nước Quê

Hà Nguyên Dũng

anh sẽ về thăm em cuối năm
em đừng buồn nhé cứ, yên tâm !
đừng ra sông ngóng, lên ga đợi
anh sẽ về như giấc mộng thầm

em sẽ cùng anh thăm bến sông
nơi anh theo đò dọc xuôi dòng
quay nhìn : em giống cây sào cắm
đò anh giựt đứt sợi buộc – giòng !

em sẽ cùng anh ra mé vườn
dựa thành giếng ngắm, giếng như gương
tóc tơ hai mái đầu bay vướng
như thể chung long nguyện mến thương

anh sẽ về thăm em, thăm quê
núi sông không cản được anh về
lòng ta đã nguyện, ta tha thiết
tình sẽ tròn như giếng nước quê !


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,031
Nguồn: (cửa đợi sông hoài 2000) / www.quangda-df.org
Đăng bởi: Idlehouse ()
Người gửi: idlehouse