Thơ (Chưa Xếp Loại)

Cầm nguyệt xanh

Joseph Huỳnh Văn

Ai cầm dưới nguyệt, ai như mây
Có hoa rất lệ ngát. hiên tây...
Ai xõa tóc xanh, ai đầm áo
Nửa đêm ngất tạnh.
Cầm buông dây...
Ôi nửa đêm sầu
sầu ngất tạnh
sầu như cầm. nguyệt tàn về đâu...

Em hỡi! khi tay ngà rỏ máu
thì mộ lòng tôi xanh cỏ rồi
Cô cho tôi đắm thuyền năm ấy
Về đầm đìa ngực mà ngất say

Một đêm. tôi uống hết sông đầy
Một đêm. tôi khóc hết thơ ngây
Không rượu tôi về trên bến vắng
Một đêm. tôi ngắm hết mùa trăng
Không rượu tôi về trên bến vắng

Suốt đêm nằm nuối tóc tơ nàng

Hồ như
cầm đứt dưới trăng tàn
Ai xé lòng như nguyệt thấm mênh mang...


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,122
Nguồn: Văn (số tháng 2 & 3, 2004)
Đăng bởi: Cát Nhu ()
Người gửi:
Người sửa: Cát Nhu;