Thơ  

Sao Mọc

Xuân Diệu


Hôm nay ai rửa trời
Mà vòm xanh thật mới
Văng tí tách muôn sao
Vui gọi nhau í ới

Giữa băng xăng triệu điểm
Anh tìm một vì sao
Trong vô biên vũ trụ
Ngoài Bắc Đẩu, Nam Tào

Tìm một đoá sao - vì
Trái tim anh chỉ một
Giữa vũ trụ anh đi
Nghe sao thưa, sao thốt

Sao hiện và sao mọc
Mỗi lúc một thêm nhiều
Anh vẫn tìm viên ngọc
Cần cho mến cho yêu

Anh gọi sao đã vang
Anh tìm sao đã khắp
Ngóng mãi cõi không bờ
Tưởng chừng như chẳng gặp

Bỗng trong vắt trong đêm
Nghe tiếng hát êm đềm
-Ngoảnh đầu trong vũ trụ
Ôi! anh tìm thấy em.

Xuân Diệu
1967


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,338
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên