Thơ  

Một Ngã Ba

Xuân Diệu

Một ngã ba thường, một ngã ba
Một đường cái rộng rẽ tuôn ra
Một con đường nhỏ như dây chỉ
Một trụ đèn, dăm bảy dáng nhà

Nhịp cầu nho nhỏ, ruộng sâu sâu
Một ngã ba ý hiệp tâm đầu
Mỗi tuần anh vẫn sang qua đó
Nơi đón nhau cùng nơi tiễn nhau.


Xuân Diệu


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,184
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên