Thơ  

Khoảnh Khắc

Ấu Tímkhi nguời đàn bà nhìn thẳng qua khung cửa kính
dòng xe cộ bận rộn xôn xao
sườn đồi vàng khô cỏ
muà xuân chỉ vưà qua

thảng hoặc

thấy tiền kiếp thoáng về
bối rối ngày thiếu nữ
ngại ngùng lo sợ mông lung
ánh mắt sâu thẳm không cùng
môi thốt lời ngượng ngập

tiền kiếp nào
khoảnh khắc nhỏ mong manh .

đen kịt


Số Lần Chấm:  
17

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,156
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/1/2004)
Người gửi: