Thơ  

Một Mình

DeadRiver


Em biết,
em sẽ chẳng còn đau như thế
khi đã đi hết giới hạn cảm giác rồi
Em biết
khổ đau giúp em nhìn rõ hơn giá trị hạnh phúc
hơn nhiều lần những phép cân đong đo đếm
trước và sau khi em học cách làm kế toán cho đời mình
và em thấy rồi
em không mừng
khi nhìn thấy mình đưa chân ra ngoài vòng đau đớn
là mịt mùng khoảng trống
không nỗi đau
không hạnh phúc
trống trải
chỉ có gió và gió thổi qua lòngSố Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,352
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Ruby (6/30/2004)
Người gửi: DeadRiver