Thơ Lứa Đôi

Biển Chiều Nay

CV
chiều còn đây
sương khói sắp dâng đầy
se cái lạnh trên con đường ra biển
hai hàng cây chạy dài
hiu quạnh
vướng trên cành một chút nắng tàn phai
chiếc lá rơi
rơi
đậu trên vai
nghe nhẹ lắm
lời mùa thu, có phải?
đâu rồi bàn tay giấu trong túi áo
ngón nhỏ thon
gầy gầy như nỗi nhớ
cuối con đường, biển bình yên đang thở
sương khói mờ mờ nhân ảnh
một người thương...

CV


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,546
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (11/17/2004)
Người gửi: CV