Thơ (Chưa Xếp Loại)

Kim Vân Kiều - Hán Dịch 2

Trương Cam Vũ

 HỒI THỨ HAI

Tảo mộ viếng Đạm Tiên bâng khuâng tình tứ
Du xuân gặp Kim Trọng bẽn lẽn duyên ta


Mạch lộ điếu Đạm Tiên không sinh tình tố
Du xuân ngộ Kim Trọng tất cánh duyên san


11.
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa


Xuân nhật tình minh yến lộng thoa
Thiều quang cửu thập lục tuần qua
Vô biên phương thảo liên thiên bích
Sổ điểm lê hoa tuyết ánh kha

12.
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là Đạp thanh
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân


Tam xuân giai tiết thị thanh minh
Tảo mộ tương duyên lệ Đạp thanh
Dũng dược yến oanh huyên viễn nhĩ
Khinh trang tỷ muội động du tình

13.
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nen
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng hồ rắc tro tiền giấy bay


Giai nhân tài tử hãn man du
Xa mã y quan bách bối lưu
Luỹ luỹ trủng phần đôi khởi xứ
Chỉ khôi minh cưỡng mãn hoang khâu

14.
Tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn dang tay ra về
Bước lần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh


Tà tà nhật ảnh tiệm trầm tây
Tỷ muội trì trù huề thủ qui
Tín bộ tiểu khê duyên lộ khứ
Lưu quan cảnh sắc biệt thanh thê

15.
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh


Sàn sàn uyển thiện bích khê lưu
Tiểu tiểu bình kiều nham cước phù
Bàng kính tà tà cô trủng lập
Thê thê thanh thảo bán hoàng sầu


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,269
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (5/29/2005)
Người gửi: khach